ตรวจราชการจังหวัดน่าน

                     เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน และร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รับฟังการบรรยายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน โดยมี นางสาวเตือนจิต ปานบุญ สถิติจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น ๔ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

 

*********************************