สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า CLMVT-CETI 2018

         นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า  CLMVT-CETI 2018  กับ  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยมี นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมฯ เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในด้านวิชาการสำหรับการจัดทำดัชนีตัวชี้วัดต่าง ๆ ของประเทศกลุ่ม CLMVT และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากรณ์ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

*********************************