ถวายพวงมาลา

               เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ณ ลานพิธีท้องสนามหลวง

*********************************