การประชุมคณะกรรมการด้านสถิติของเอสแคป สมัยที่ ๖

                คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ได้เชิญผู้แทนระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทำข้อมูลสถิติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติของเอสแคป สมัยที่ ๖ เพื่ออภิปรายความสำคัญของกลยุทธ์การพัฒนางานสถิติ ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับประเทศ และภูมิภาค ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระดับโลก อีกทั้งจะมีการรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ “Navigating policy with data to leave no one behind”

              ในการนี้  นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  (ผสช.)   พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๑๘ คน โดย ผสช. ได้กล่าวเปิดการประชุมร่วมกับนางสาวเกมม่า ฟาน ฮัลเดเรน (Ms. Gemma Van Halderen) ผู้อำนวยการแผนกสถิติของเอสแคป และนายเคคุค ซูฮารียันโต (Mr.Kecuk Suhariyanto) ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติภายใต้เอสแคป สมัยที่ ๕  โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑   ณ   ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

*********************************