สำนักงานสถิติฯ ร่วมกับ CAT สร้างระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล 

                      วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   และ ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานธุรกิจและบริการ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    หรือ  CAT   ร่วมลงนาม    ความร่วมมือว่าด้วย โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดความเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (Mobile Application)  ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจและสำมะโนข้อมูลต่างๆ  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ๘๐๘ อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************