ตรวจราชการจังหวัดพะเยา

              เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา และร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รับฟังการบรรยายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา โดยมี นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน สถิติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น ๑ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

*********************************