ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

               เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รับฟังการบรรยายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิชัย ประทีปทิพย์ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น ๑ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 

 

*********************************