Digital Thailand Big Bang 2018

                 วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018”  ภายใต้แนวคิด “Thailand Big Data”  ซึ่งเป็นงานมหกรรมการแสดงนิทรรศการและการประชุมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลของภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนจากนานาประเทศ สร้างความตระหนักด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและศักยภาพของข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล     เพื่อเดินหน้าประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐   อย่างมั่นคงและยั่งยืน   ในโอกาสนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พร้อมคณะ  ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว   ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “สถิติและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นการนำเสนอความรู้ต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และความสำคัญของการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ    ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

*********************************