ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

                 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมด้วย  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑   โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร ๒๔๓ รูป ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ


 

*********************************