สำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปียศึกษาดูงาน

         วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอาจิน  จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง Experience sharing on Statistics of Thailand is Working ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************