โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ศึกษาดูงาน

             เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑   นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์   ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักงานสถิติแห่งชาติ และศึกษา ดูงานเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ณ ห้องอบรม ๑ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************