รับรางวัล Recognition of Excellence Award 

               เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับรางวัล Recognition of Excellence Award ในงาน Thailand Open GOV Leadership Forum 2018 โดยรางวัลดังกล่าวทาง CIO Network Pte LTD. มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่นำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการบริการ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

*********************************