ลงทะเบียนจิตอาสาฯ

                   เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑    นายอาจิน จิรชีพพัฒนา  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา  ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมในโอกาสต่าง ๆ   เป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

 

*********************************