ครบรอบ ๕๕ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

                 เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และพิธีสงฆ์ ในช่วงเช้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโอกาสนี้ได้มอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาให้แก่โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) วัดพระบาทน้ำพุ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๒๓๔ บาท และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นางน้ำผึ้ง เชิดชูพงษ์ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ ผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ แก่ นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ กองสถิติสังคม และนางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเลขานุการกรม ณ บริเวณหน้าศาล พระพรหม และบริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210