ครบรอบ ๗๖ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

         เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ในโอกาสครบรอบ ๗๖ ปี วันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210