สำนักงานสถิติแห่งชาติ จับมือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

               วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดย นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ  โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ    พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งสองแห่งที่มาร่วมลงนามเป็นพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบีบี ๒๐๒ (ชั้น ๒) ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 4785 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210