อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

     เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และบริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

*********************************