บันทึกเทปถวายพระพร

                  ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมด้วยผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด   ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร     เนื่องในโอกาส   วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องส่ง ๔ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ (ททบ.๕)

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210