ตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

     เมื่อวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์  โน​ดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง เพื่อมอบนโยบาย รับทราบการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดดังกล่าว โดยมี นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายโยธิน เมฆอรุณ สถิติจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

*********************************