ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

              เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นำคณะผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง

 

*********************************