กระทรวงดีอี รวมน้ำใจช่วยวาตภัยใต้

                     เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานในสังกัด ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบผ่านรายการถ่ายทอดสด “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” ออกอากาศทาง MCOT HD ๓๐ ณ ห้องส่ง ๕ ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

  

*********************************