สานสัมพันธ์ สสช.

               เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พร้อมด้วยผู้บริหารกล่าวคำอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ และมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีภายในงาน “สานสัมพันธ์ สสช.”  ในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************