ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ

                เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มอบรางวัลให้แก่เด็กๆ ในโอกาสที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ กับบริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในกิจกรรม “ชวนน้องหนู เรียนรู้สถิติ” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

*********************************