ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงาน

           วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์  ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ  ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดทำข้อมูลสถิติและการพยากรณ์ ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************