ม.บุรีรัมย์ศึกษาดูงาน

                 เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดรายการศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************