“สถิติกับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ”

                    เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒  นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติกับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ” ภายใต้ “โครงการศึกษาเพื่อยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป” ณ ห้องประชุม บีบี ๔๐๑ (ชั้น ๔) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา      ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************