แถลงผลการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑

                  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ร่วมแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑ และร่วมเสวนาก้าวข้ามศตวรรษแห่งการอ่าน โดยเผยภาพรวมการอ่านของคนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า คนไทยอายุ ๖ ปี ขึ้นไป อ่านร้อยละ ๗๘.๘  คิดเป็นจำนวนประชากร ๔๙.๗ ล้านคน โดยในกรุงเทพฯ   มีคนอ่านหนังสือมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙ ภาคกลางร้อยละ ๘๐.๔ ภาคเหนือและอีสานร้อยละ ๗๕ ภาคใต้ ๗๔.๓   ชี้คนไทยใช้เวลาอ่านมากขึ้นเฉลี่ย ๘๐ นาทีต่อวัน โดยการแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้น  ณ ห้อง Meeting Room ๑ – ๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร

*********************************