สงกรานต์ สานสัมพันธ์ สสช.

                  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์    และรดน้ำขอพรผู้บริหาร โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กล่าวให้พรแก่ ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๖๒  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************