ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาเกษตร และประมง

                 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒    นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    พร้อมคณะ   ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาเกษตร และประมง โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติสาขาเกษตร ณ  ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

*********************************