รดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงดีอี

                   เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง "สงกรานต์บ้าน DE อนุรักษ์วิถีอย่างไทย" โดยมีผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด  ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ใ นโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒    ณ บริเวณหน้าห้องประชุม MDES  ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

*********************************