ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ณ ห้องอบรม ๔ ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************