ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒

                  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  และนายสุริยา บัวเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อให้สตรีไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานให้วันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย”   และตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย   ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

*********************************