สสช. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ

                   เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม พระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาพิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระบิดาแห่งการโทรคมนาคม ณ พระอนุสาวรีย์ สำนักงานใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   และนางอำไพ จิตรแจ่มใส  ผู้ตรวจราชการกรม  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม   เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 

*********************************