ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

            เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ     และนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เข้าร่วมในพิธี ณ ที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนติวานนท์    ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

*********************************