ครบรอบ ๑๖ ปี CAT

                    วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒    นายวิชัย ประทีปทิพย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ      พร้อมด้วย    นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสวันครบรอบ ๑๖ ปีแห่งการจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย” ณ อาคารสโมสร ชั้น ๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************