ครบรอบ ๑๖ ปี ไปรษณีย์ไทย

           วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม    ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในโอกาสวันครบรอบ  ๑๖  ปี   แห่งการจัดตั้ง  บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด    และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกับศิริราชมูลนิธิ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล    ณ   อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร   บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*********************************