รองนายกฯ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบนโยบายกระทรวงดีอี

       วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐบาล และกระทรวงดิจิทัลฯ โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้การต้อนรับและรับฟังแนวนโยบาย โดยเน้นย้ำถึงนโยบายในการเร่งยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและสร้างความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย ตลอดจนประชาชนได้รับการคุ้มครองข้อมูล และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง MDES ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

*********************************