สสช.แบ่งปันความสุขให้น้อง

           วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ร่วมกิจกรรม สสช.  แบ่งปันความสุขให้น้อง   โดยการมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน  เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ มูลนิธิเด็ก โครงการบ้านทานตะวัน จ.นครปฐม   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กที่ด้อยโอกาส และให้บุคลากรของสำนักงานฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมี คุณชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรักเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิเด็ก โครงการบ้านทานตะวัน ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

*********************************