ม. ราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงาน

              วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวิทยากรจากกองสถิติเศรษฐกิจ และกองสถิติพยากรณ์บรรยายในหัวข้อต่างๆ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น ๒ ทิศใต้

*********************************