แถลงข่าว

                เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES     แถลงข่าว     “การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  (ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓)   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจำปี   ๒๕๖๓”   โดยมี  ผู้บริหารกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัด และนายวิชัย ประทีปทิพย์รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมด้วย นางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************