TOT ครบรอบ ๖๕ ปี

     เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในงานวันครบรอบก่อตั้งองค์กร ครบรอบ ๖๕ ปี   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณห้องโถงอาคาร ๙ บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************