ลงพื้นที่จัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set)

                      เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนการจัดทำชุดข้อมูลดังกล่าว โดยมี นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี และเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่  (อำเภอ ตำบล)  ให้การต้อนรับ  ณ  บ้านหนองโขลง ตำบลบางจาก อำเภอบางระจัน  และ  บ้านตาลตาแก้ว ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

*********************************