ประชุมเชิงปฏิบัติการ
Supporting Lao PDR in Conducting an Economic Census

           นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Supporting Lao PDR in Conducting an Economic Census โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติประเทศลาว (Lao Statistics Bureau: LSB) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรม ๔ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************