รมว. ดีอี มอบนโยบาย

             วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีสักการะศาลพระพรหม  ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม  พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก ณ ห้องประชุม MDES ๑ ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************