บันทึกเทปถวายพระพร

                     วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร   เนื่องในโอกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ชั้น ๑  สตูดิโอ ๕   อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์   บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)   ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

*********************************