พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

                  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒   นายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    พร้อมด้วยผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  ประจำปี ๒๕๖๒  และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานโถงกลาง ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************