พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ลงนามถวายพระพร และถวายพระพรชัยมงคล 

               เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงฯ  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พร้อมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพฯ

*********************************