พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************