มอบของบริจาคโครงการเหลือ-ขอ

               เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบของบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมของเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************