ประชุมชี้แจง MICS6

            นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย   พ.ศ. 2562 (MICS6)      ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง   วันที่ ๑๐ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*********************************